Co oferuje studentom kierunek zdrowie publiczne?

 • bogaty program studiów
 • możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji z różnych dziedzin: medycyny, zarządzania, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, statystyki medycznej, ekonomii oraz prawa
 • możliwość spersonalizowania programu studiów, poprzez wybór najbardziej interesujących przedmiotów spośród kilkudziesięciu oferowanych fakultetów, również w języku angielskim
 • szeroką ofertę kursów i szkoleń
 • możliwość udziału w projektach naukowo-badawczych i konferencjach naukowych w kraju i za granicą
 • możliwość odbywania płatnych staży
 • perspektywę podjęcia pracy zawodowej u partnerów uczelni

Pracę znaleźć możesz w:

 • instytucjach zajmujących się problematyką zdrowia publicznego (Ministerstwo Zdrowia, NFZ, jednostki samorządowe)
 • instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych (ZUS, prywatne towarzystwa ubezpieczeniowe)
 • jednostkach zajmujących się ochroną i promocją zdrowia
 • organizacjach pozarządowych
 • zakładach opieki zdrowotnej

Zdrowie publiczne

Ikona: zdrowie publiczne
 • Interesuje Cię medycyna i ochrona zdrowia, ale także zagadnienia związane z zarządzaniem i administracją?
 • Myślisz o pracy w obszarze zarządzania i promocji zdrowia lub też w szeroko pojętej branży medycznej lub farmaceutycznej?
 • Chciał(a)byś w przyszłości zarządzać placówką opieki medycznej?

 

Rozpocznij studia na kierunku zdrowie publiczne.

Studia I stopnia

stacjonarne

3-letnie

Matematyka

poziom co najmniej podstawowy

Język polski

poziom co najmniej podstawowy

Język obcy

poziom co najmniej podstawowy

Jeden dowolny przedmiot

poziom co najmniej podstawowy

Jeśli nie masz oceny z któregoś przedmiotu widocznego powyżej, możesz mimo tego uczestniczyć w rekrutacji na ten kierunek.
Z brakującego przedmiotu otrzymasz w procesie rekrutacji 0 punktów. Sprawdź progi punktowe (orientacyjne statystyki z poprzednich lat)

Studia II stopnia

specjalność: organizacja medycznych czynności ratunkowych i zarządzania kryzysowego

stacjonarne/niestacjonarne

2-letnie

Dyplom

należy posiadać dyplom studiów I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne lub dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim lub fizjoterapia albo dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo lub fizjoterapia

Rozmowa kwalifikacyjna

dot. ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego

Studia II stopnia

specjalności: promocja zdrowia, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, epidemiologia, statystyka i informatyka medyczna, ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne, prawo medyczne w ochronie zdrowia, koordynacja usług senioralnych

stacjonarne/niestacjonarne

2-letnie

Dyplom

należy posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

Rozmowa kwalifikacyjna

Uniwersytet Medyczny w Łodzi