Program studiów, integrujący wiedzę z różnych dziedzin, pozwala poznać zagrożenia zdrowia i życia społeczeństwa w wielu aspektach, zrozumieć zadania polityki zdrowotnej w nowoczesnym świecie i zdobyć umiejętność wykonywania medycznych czynności ratunkowych w stanie zagrożenia zdrowia i życia niezależnie od przyczyny. Trening praktyczny zapewniają m.in. nowoczesne sale Centrum Symulacji Medycznych czy aktywna działalność w ramach Studenckiego Koła Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof im. dr. A. Rasmusa.

Ratownicy medyczni pracują w:

 • zakładach opieki zdrowotnej – m.in. szpitalnych oddziałach ratunkowych, izbach przyjęć
 • stacjach pogotowia ratunkowego
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego
 • jednostkach ratowniczych służb interwencyjnych (policja, straż pożarna, wojsko)
 • organizacjach o profilu ratowniczym (PCK, WOPR, GOPR)
 • zespołach ds. zabezpieczenia kryzysowego
 • jako instruktor pierwszej pomocy
 • jako koordynator medyczny przy zabezpieczaniu imprez masowych

Ratownictwo medyczne

Ikona: ratownictwo medyczne
 • Czujesz powołanie do niesienia pomocy innym?
 • Jesteś odpowiedzialny/a i zorganizowany/a?
 • Lubisz spędzać czas aktywnie?
 • Wyobrażasz sobie siebie w zespole ratownictwa medycznego lub w lotniczym pogotowiu ratunkowym?

 

Ratownictwo medyczne to droga dla Ciebie.

Studia I stopnia

stacjonarne

3-letnie

Matematyka

poziom co najmniej podstawowy

Język polski

poziom co najmniej podstawowy

Język obcy

poziom co najmniej podstawowy

Biologia/Chemia/Fizyka/Informatyka

poziom co najmniej podstawowy

Jeśli nie masz oceny z któregoś przedmiotu widocznego powyżej, możesz mimo tego uczestniczyć w rekrutacji na ten kierunek.
Z brakującego przedmiotu otrzymasz w procesie rekrutacji 0 punktów. Sprawdź progi punktowe (orientacyjne statystyki z poprzednich lat)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi