Elektroradiolog to specjalista w zakresie obsługi diagnostycznej aparatury obrazowania i diagnostyki elektromedycznej. Ten praktyczny i przyszłościowy kierunek, poprzez liczne zajęcia praktyczne, pozwoli Ci poznać najnowsze osiągnięcia techniki w medycynie, ale także zapewni stały kontakt z najciekawszym obiektem badań, jakim jest człowiek. W programie znajdziesz zagadnienia z zakresu m.in.:

 • medycyny nuklearnej
 • radioterapii
 • radiobiologii
 • diagnostyki elektrokardiograficznej

Więcej o pracy?
Studia na tym kierunku doskonale przygotują Cię do pracy w:

 • zakładach diagnostyki obrazowej (m.in. aparaty RTG, tomografy komputerowe, rezonans magnetyczny)
 • pracowniach medycyny nuklearnej (gamma kamery, SPECT, PET)
 • zakładach radioterapii
 • gabinetach stomatologicznych
 • sektorze marketingu sprzętu medycznego

Elektroradiologia

Ikona: elektroradiologia
 • Interesuje Cię anatomia, medycyna, ale nowoczesne technologie pasjonują Cię równie mocno?
 • Chcesz zgłębić tajniki diagnostyki obrazowej, zrozumieć i nauczyć się wykorzystywać niewidoczne, by zobaczyć więcej?
 • Pragniesz dowiedzieć się, w jaki sposób działa innowacyjna aparatura diagnostyczna a techniczne szczegóły Cię nie nudzą?
 • Nie wiesz, jak pogodzić zainteresowania medyczne i techniczne?

 

My wiemy! – Elektroradiologia

Studia I stopnia

stacjonarne

3-letnie

Suma liczby punktów z egzaminu maturalnego

Dodatkowe wymagania

j. angielski – wymagana znajomość potwierdzona oceną z matury na poziomie co najmniej podstawowym lub innym certyfikatem znajomości języka na poziomie przynajmniej B1, nie podlega jednak ona punktacji

Jeśli nie masz oceny z któregoś przedmiotu widocznego powyżej, możesz mimo tego uczestniczyć w rekrutacji na ten kierunek.
Z brakującego przedmiotu otrzymasz w procesie rekrutacji 0 punktów. Sprawdź progi punktowe (orientacyjne statystyki z poprzednich lat)

Studia II stopnia

stacjonarne

2-letnie

Konkurs średniej ocen

uzyskanych ze wszystkich egzaminów i zaliczeń podczas studiów

Dyplom

należy posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku elektroradiologia, albo studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizyka medyczna lub innym pokrewnym

Rozmowa kwalifikacyjna

przeprowadzana w języku polskim, dotycząca zakresu pracy dyplomowej na ukończonych studiach wyższych i zagadnień biomedycznych.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi