W ramach studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • przedmiotów przedklinicznych – w tym anatomii, patomorfologii, farmakologii, histologii czy fizjologii oraz chemii i biologii z genetyką
 • przedmiotów klinicznych – to tzw. przedmioty kierunkowe, które pozwolą Ci się zapoznać z poszczególnymi specjalizacjami medycznymi

Dla studentów przygotowany jest też szeroki wachlarz zajęć fakultatywnych, dzięki którym mogą rozwijać indywidualne zainteresowania.

Ponieważ teoria to zdecydowanie za mało, umiejętności przyszłych lekarzy szlifowane są też podczas zajęć praktycznych, m.in. w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznych czy salach do nauki anatomii. Nowe pracownie dają ogromne możliwości zdobycia doświadczenia jeszcze przed pierwszym kontaktem z pacjentem.

Po ukończeniu 6-letnich studiów absolwenci przystępują do stażu podyplomowego, po którym zdają Lekarski Egzamin Końcowy. Wynik tego egzaminu jest podstawą wyboru specjalizacji (np. kardiologia, ortopedia, dermatologia).

Absolwenci kierunku lekarskiego mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • instytucjach naukowo-badawczych
 • pogotowiu ratunkowym
 • marketingu jako menedżerowie ochrony zdrowia
 • mogą też zakładać własne gabinety lekarskie

Lekarski

Ikona: Lekarski
 • Pasjonuje Cię świat biologii, chemii, fizyki?
 • Potrafisz szybko i celnie reagować na sytuację?
 • Jesteś osobą zdyscyplinowaną, odpowiedzialną i gotową do nieustannego pogłębiania wiedzy?
 • Czujesz powołanie do pracy z pacjentem?

 

Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi uzyskasz wykształcenie, które przygotuje Cię na najtrudniejsze wyzwania, które niesie ze sobą zawód lekarza.

Studia jednolite magisterskie

stacjonarne/niestacjonarne

6-letnie

Biologia/Chemia/Fizyka/Matematyka

poziom rozszerzony – 2 przedmioty do wyboru

Dodatkowe wymagania

j. polski – poziom co najmniej podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej

Jeśli nie masz oceny z któregoś przedmiotu widocznego powyżej, możesz mimo tego uczestniczyć w rekrutacji na ten kierunek.
Z brakującego przedmiotu otrzymasz w procesie rekrutacji 0 punktów. Sprawdź progi punktowe (orientacyjne statystyki z poprzednich lat)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi