Analityka medyczna to dziedzina nauk medycznych, której głównym zadaniem jest badanie i charakterystyka materiałów biologicznych pobranych od pacjenta w celu kompleksowej oceny jego stanu zdrowia. Program studiów obejmuje m.in.:

 • nauki medyczne, biologiczne, biochemiczne w kontekście medycyny laboratoryjnej,
 • diagnostykę laboratoryjną – m.in. w obszarze hematologii laboratoryjnej, serologii, transfuzjologii, cytologii klinicznej mikrobiologii czy koagulologii,
 • wykonywanie badań laboratoryjnych – zarówno z zastosowaniem technik manualnych, jak i zaawansowanego sprzętu diagnostycznego z zastosowaniem laboratoryjnych algorytmów postępowania,
 • rozpoznawanie jednostek chorobowych i interpretację wyników przeprowadzonych badań.

Diagnosta laboratoryjny może pracować w:

 • medycznych laboratoriach diagnostycznych,
 • zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne,
 • laboratoriach z dziedziny biologii i genetyki medycznej, higieny ogólnej, kontroli i badania żywności.

Analityka medyczna

ikona analityki medycznej
 • Fascynuje Cię świat biologii i chemii?
 • Masz analityczną osobowość?
 • Marzysz o pracy w laboratorium?
 • Chcesz związać się z branżą medyczną lub farmaceutyczną?
 • Zauważyłeś/aś, że w serialach kryminalnych zawsze laboratorium jest najważniejsze? Przypadek? Nie sądzę 🙂

 

Analityka medyczna to może być opcja dla Ciebie!

Studia jednolite magisterskie

stacjonarne

5-letnie

Biologia

poziom rozszerzony

Chemia/Fizyka/Matematyka

poziom rozszerzony

Dodatkowe wymagania

j. polski – poziom co najmniej podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej

Jeśli nie masz oceny z któregoś przedmiotu widocznego powyżej, możesz mimo tego uczestniczyć w rekrutacji na ten kierunek.
Z brakującego przedmiotu otrzymasz w procesie rekrutacji 0 punktów. Sprawdź progi punktowe (orientacyjne statystyki z poprzednich lat)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi