Wybierając studia stomatologiczne na UMED, możesz liczyć na:

 • przemyślany i bogaty program nauczania, który pozwoli Ci uzyskać praktyczne kompetencje i pełną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu stomatologa
 • wsparcie doświadczonej kadry dydaktycznej
 • jedną z najlepiej wyposażonych baz dydaktycznych w kraju
  atmosferę sprzyjającą rozwojowi Twoich pasji

Pamiętaj, że aby uzyskać tytuł lekarza dentysty, po skończeniu studiów należy odbyć roczny staż podyplomowy, a następnie zdać Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy.

Absolwenci mogą podejmować pracę jako lekarze dentyści:

 • we własnych gabinetach
 • w przychodniach, klinikach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • instytucjach badawczych – rozwój naukowy, skoncentrowany np. na nowych technologiach w stomatologii lub badaniu nowych form leczenia
 • instytucjach zajmujących się propagowaniem edukacji prozdrowotnej

Lekarsko-dentystyczny

Ikona: lekarsko-dentystyczny
 • Fascynuje Cię świat medycyny?
 • Marzysz o ciekawym zawodzie, który zapewni Ci ciągły rozwój?
 • Wiesz jak ważny w życiu każdego człowieka jest piękny uśmiech?

 

Zadbaj o zdrowie i dobre samopoczucie innych i znajdź wymarzony zawód!

Studia jednolite magisterskie

stacjonarne/niestacjonarne

5-letnie

Biologia/Chemia/Fizyka/Matematyka

poziom rozszerzony – 2 przedmioty do wyboru

Dodatkowe wymagania

j. polski – poziom co najmniej podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej

Jeśli nie masz oceny z któregoś przedmiotu widocznego powyżej, możesz mimo tego uczestniczyć w rekrutacji na ten kierunek.
Z brakującego przedmiotu otrzymasz w procesie rekrutacji 0 punktów. Sprawdź progi punktowe (orientacyjne statystyki z poprzednich lat)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi