Jako jedyna uczelnia w Polsce kształcimy przyszłych lekarzy wojskowych w ramach limitu miejsc Ministerstwa Obrony Narodowej. Obecny program nauczania został stworzony na podstawie uaktualnionych programów nauczania dawnej Wojskowej Akademii Medycznej. Oprócz tradycyjnych przedmiotów wymienianych w standardach nauczania dla kierunku lekarskiego zawiera on przedmioty tzw. wojskowo-medyczne i wojskowe. Duży nacisk kładzie się na zajęcia sportowe i rekreacyjne.

Po ukończeniu 6-letnich studiów absolwenci przystępują do stażu podyplomowego, po którym zdają Lekarski Egzamin Końcowy. Wynik tego egzaminu jest podstawą wyboru specjalizacji.

Studenci podchorążowie kierunku lekarskiego w ramach limitu MON:

 • podpisują umowę z wojskiem od początku studiów
 • umowa zobowiązuje do służby przez 18 lat (6 lat studiów + 12 lat po ich ukończeniu)
 • MON pokrywa koszty związane ze studiowaniem oraz utrzymaniem: zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie
 • studenci otrzymują comiesięczny żołd

Obecnie wojskowa służba zdrowia przeżywa dość duże kłopoty kadrowe – brakuje ponad kilkuset lekarzy w jednostkach wojskowych i instytucjach centralnych MON. Wykwalifikowani medycy poszukiwani są również do pracy na wojskowych misjach zagranicznych.
Lekarze wojskowi, po ukończeniu studiów, pracują w strukturach wojskowej służby zdrowia:

 • wojskowe zakłady opieki zdrowotnej
 • instytucje naukowo-badawcze

Lekarski w ramach limitu Ministerstwa Obrony Narodowej

Ikona: lekarski (MON)
 • Lubisz podejmować wyzwania – nie tylko teoretyczne?
 • Wysiłek fizyczny sprawia Ci radość?
 • Przyda Ci się wsparcie finansowe już od samego początku studiów?
 • Chciał(a)byś nie martwić się o miejsce na stażu zawodowym i pierwszą pracę?

 

Pomyśl o karierze lekarza wojskowego. Takie rzeczy tylko u nas!

Studia jednolite magisterskie

stacjonarne

6-letnie

UWAGA!
Dwuetapowa rekrutacja. Konieczność rejestracji w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu (kliknij!)

ETAP I – rekrutacja w AWL we Wrocławiu

 • sprawdzian sprawności fizycznej
 • dla mężczyzn
 • bieg na dystansie 1000 m
 • bieg wahadłowy 10x10 m
 • podciąganie na drążku wysokim w nachwycie
 • dla kobiet
 • bieg na dystansie 800 m
 • bieg zygzakiem - „koperta”
 • uginanie ramion (w podporze leżąc przodem na ławeczce gimnastycznej)
 • test znajomości języka angielskiego na poziomie B1 (tylko kandydaci, dla których nie był on przedmiotem egzaminu maturalnego)
 • rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do szkolenia oficerskiego w korpusie osobowym medycznym (postawa, motywacja do służby wojskowej, posiadane uprawnienia, osiągnięcia sportowe)
 • badania lekarskie

ETAP II – rekrutacja w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Biologia/Chemia/Fizyka/Matematyka

poziom rozszerzony – 2 przedmioty do wyboru

Dodatkowe wymagania

 • liczba punktów uzyskanych przez kandydatów podczas pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego na AWL we Wrocławiu.  – wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w przypadku takiej samej liczby punktów z przedmiotów objętych postepowaniem rekrutacyjnym
 • polski – poziom co najmniej podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej

Jeśli nie masz oceny z któregoś przedmiotu widocznego powyżej, możesz mimo tego uczestniczyć w rekrutacji na ten kierunek.
Z brakującego przedmiotu otrzymasz w procesie rekrutacji 0 punktów. Sprawdź progi punktowe (orientacyjne statystyki z poprzednich lat)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi