Farmaceuta jest przede wszystkim odpowiedzialny za sporządzanie, klasyfikowanie, przechowywanie i wydawanie leków. Często staje się także dla pacjenta osobą „pierwszego kontaktu” w sytuacjach zagrożenia zdrowia, wystąpienia dolegliwości, czy pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących terapii. Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień, takich jak:

 • sporządzanie leków recepturowych
 • technologia postaci leków i ich produkcja oraz kontrola
 • botanika farmaceutyczna
 • analiza chemiczna leków
 • farmakologia
 • modelowanie molekularne

W zawodzie farmaceuty możemy wyróżnić kilka specjalizacji:

 • farmaceuta naukowiec – pracuje w laboratoriach firm farmaceutycznych lub na uczelniach i zajmuje się projektowaniem leków oraz rozwiązywaniem problemów naukowych związanych z lekami
  farmaceuta technolog – nadzoruje proces produkcji leków w zakładach farmaceutycznych, oraz  kosmetyków w wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej
 • aptekarz – pracuje w aptece, gdzie wydaje leki zapisane przez lekarzy, doradza przy zakupie specyfików dostępnych bez recepty, wykonuje tzw. leki recepturowe
 • farmaceuta kliniczny w szpitalu – współpracuje z lekarzami w celu optymalizacji farmakoterapii
 • farmaceuta szpitalny – pracuje w aptece szpitalnej i zajmuje się przygotowywaniem i dystrybucją leków na oddziały szpitalne
 • farmaceuta przedstawiciel medyczny – pracuje dla koncernów farmaceutycznych
 • farmaceuta pracujący w inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia
 • farmaceuta analityk – pracuje w jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności, diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska (Państwowy Zakład Higieny, Instytut Żywności i Żywienia, Instytut Leków)

Farmacja

Ikona: farmacja
 • Chcesz pracować „na pierwszej linii” kontaktu z pacjentem?
 • Dołączyć do zespołu badawczego w firmie farmaceutycznej?
 • Zająć się kontrolą badań klinicznych?
 • Lubisz nieustannie poszerzać swoją wiedzę i pasjonujesz się naukami przyrodniczymi?

 

Rozpocznij studia farmaceutyczne na UMED

Studia jednolite magisterskie

*studia niestacjonarne nie zostaną uruchomione w rekrutacji 2021/2022

stacjonarne

5,5-letnie

Chemia

poziom rozszerzony

Biologia/Matematyka

poziom rozszerzony

Dodatkowe wymagania

j. polski – poziom co najmniej podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej

Jeśli nie masz oceny z któregoś przedmiotu widocznego powyżej, możesz mimo tego uczestniczyć w rekrutacji na ten kierunek.
Z brakującego przedmiotu otrzymasz w procesie rekrutacji 0 punktów. Sprawdź progi punktowe (orientacyjne statystyki z poprzednich lat)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi