Ogólne zasady rekrutacji

START rejestracji on-line – 24 kwietnia 2023 r.

 

Brak oceny z przedmiotu zdawanego na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale oznacza otrzymanie 0 punktów z tego przedmiotu.

 

Przelicznik punktów*

 • poziom podstawowy – 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony – 1% = 2 pkt

*zasady te nie dotyczą kierunków: biotechnologia i elektroradiologia

 

Opłata rekrutacyjna – opłata związana z postępowaniem rekrutacyjnym, należy ją opłacić, aby być branym pod uwagę w dalszym etapie rekrutacji. Pamiętaj, opłatę należy wnieść na indywidualny numer konta, który znajdziesz na swoim profilu. Konieczne jest opłacenie każdego kierunku, na który aplikujesz (do każdego kierunku przypisany jest indywidualny numer subkonta).

150 zł – techniki dentystyczne (studia I stopnia)
85 zł – pozostałe kierunki studiów

 

Jesteś laureatem olimpiady stopnia centralnego? Mamy coś dla Ciebie

 • stypendium
 • zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej na każdy kierunek
 • maksymalna liczba punktów z przedmiotów przewidzianych w postępowaniu kwalifikacyjnym
 • bezpłatne zakwaterowanie w akademiku
 • dodatkową liczbę punktów na etapie postępowania przy wyborze studiów w ramach Indywidualnego Toku Studiów (ITS) – w ramach ITS masz możliwość dofinansowania uczestnictwa w kursach, szkoleniach krajowych oraz zagranicznych podnoszących kwalifikacje
 • darmową naukę języka obcego
 • możliwość złożenia dokumentów od razu po maturze
 • zagwarantowane miejsce na „obozach roku 0”
 • „pakiet startowy student”
 • materiały dydaktyczne – np. atlas anatomiczny/najważniejsze skrypty/dostęp elektroniczny do e-book’ów, e-czasopism/voucher do księgarni
 • wsparcie w rozwoju naukowym w ramach projektu „Szkoła Orłów”

 

Jesteś finalistą olimpiady stopnia centralnego? Sprawdź, co mamy dla Ciebie

 • zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej
 • maksymalna liczba punktów z przedmiotu przewidzianego w postępowaniu kwalifikacyjnym

W przypadku laureatów oraz finalistów olimpiad tematycznych stopnia centralnego decyzję o liczbie przyznanych punktów rekrutacyjnych na dany kierunek studiów oraz dodatkowych uprawnieniach podejmuje komisja rekrutacyjna, na podstawie analizy dokumentów oraz aktualnego wykazu olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej, który określa, czy ich osiągnięcia w tych olimpiadach są wystarczające, by mogły być wzięte pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

!
Pamiętaj o dostarczeniu wraz z dokumentami wymaganymi w procesie rekrutacji zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty

 

Szczegółowe informacje oraz harmonogram rekrutacji na www.rekrutacja.umed.lodz.pl

 

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi