Biotechnologia to dziedzina nauki na pograniczu biologii, chemii, medycyny oraz inżynierii chemicznej, która nieustannie dynamicznie się rozwija i daje szerokie perspektywy zawodowe. Studia u nas wyróżnia jednak nie tylko sam program:

 • stała współpraca z wiodącymi krajowymi firmami sektora life-science,
 • bogata oferta uzupełniająca standardowe zajęcia (staże, programy podnoszące kompetencje),
 • studia II stopnia prowadzone całkowicie w języku angielskim – dobry start w zawodową przyszłość.

Absolwenci biotechnologii odnajdą swoje miejsce w:

 • przemyśle farmaceutycznym, medycznym, kosmetycznym,
 • przemyśle biotechnologicznym w zakresie projektowania i wdrażania systemów diagnostycznych i terapeutycznych,
 • laboratoriach badawczych zajmujących się zaawansowanymi metodami z pogranicza medycyny i biologii eksperymentalnej,
 • laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych biorących udział w tworzeniu i produkcji nowych leków i testów diagnostycznych.

Biotechnologia

Ikona biotechnologii
 • Marzysz o interdyscyplinarnych studiach, które pozwolą Ci zdobyć wiedzę przydatną w wielu obszarach działalności?
 • Lubisz podejmować nowe wyzwania?
 • Chcesz spróbować pracy w zawodzie jeszcze w trakcie studiów?
 • Molekularne badanie tkanek, modyfikacje genetyczne, projektowanie nowych metod diagnostycznych w medycynie – brzmi interesująco?

 

W takim razie wybór jest prosty – biotechnologia!

Studia I stopnia

stacjonarne

3-letnie

Suma liczby punktów z egzaminu maturalnego

Dodatkowe wymagania

j. angielski – wymagana znajomość potwierdzona oceną z matury na poziomie co najmniej podstawowym lub innym certyfikatem znajomości języka na poziomie przynajmniej B1, nie podlega jednak ona punktacji

Jeśli nie masz oceny z któregoś przedmiotu widocznego powyżej, możesz mimo tego uczestniczyć w rekrutacji na ten kierunek.
Z brakującego przedmiotu otrzymasz w procesie rekrutacji 0 punktów. Sprawdź progi punktowe (orientacyjne statystyki z poprzednich lat)

Studia II stopnia

stacjonarne

2-letnie

Konkurs średniej ocen

uzyskanych ze wszystkich egzaminów i zaliczeń podczas studiów

Dyplom

należy posiadać dyplom studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie: biotechnologii, biologii, nauk medycznych, elektroradiologii, farmacji, analityki medycznej, inżynierii biomedycznej, elektroniki, fizyki, fizyki medycznej lub innym pokrewnym

Rozmowa kwalifikacyjna

w j. angielskim, dotycząca pracy dyplomowej przygotowanej na ukończonych studiach wyższych i zagadnień biomedycznych

Dodatkowe wymagania

znajomość j. angielskiego w stopniu zaawansowanym, umożliwiającym kształcenie w tym języku

Uniwersytet Medyczny w Łodzi